Kvalitet i kontrola

Kvalitet

„Compass“ je posvećen saradnji samo sa licenciranim kompanijama od kojih kupuje sirovine za proizvodnju svojih proizvoda.

Kada kompanija garantuje kvalitet sirovina, pokušava da ponudi najbolji proizvod.

„Compass“ poseduje međunarodni standard IFS: 

IFS - Međunarodni prehrambeni standard

Krajem avgusta 2009. godine Compass je završio postupak sertifikacije IFS sa najvišim rezultatom ispunjavanja kriterijuma. Svake godine Compass uspešno prolazi revizije i obnavlja sertifikat. Compass je 2009. godine dobio dozvolu od Savezne službe za veterinarstvo i fitosanitarnu kontrolu Republike Rusije sa brojem 13.11.09 / 2-04 / 655 za prodaju na teritoriji Rusije. 

VIDITE SERTIFIKAT

Kontrola

U proizvodnim postrojenjima kompanije vrši se kontinuirana kontrola ulaza i izlaza:

• Kontrola sirovina – mesa, začina, aditiva i ambalažnog materijala;
• Kontrola poluproizvoda i kontrola faza proizvodnje;
• Kontrola gotovih proizvoda.

Kontinuiranu kontrolu Preduzeća takođe vrše:

• Bugarska agencija za bezbednost hrane (BFSA) kao državna kontrola, koja obuhvata: redovne laboratorijske analize i higijensku kontrolu proizvodnih pogona i proizvedene robe, proveru porekla sirovina, njihovog skladištenja itd.
• HACCP tim – svakodnevno vrši kontrolu higijene u proizvodnim kapacitetima preduzeća, tehnološke opreme, radnog osoblja i redovne analize i kontrole sirovina, proizvodnog okruženja, vode, ambalažnog materijala i gotovih proizvoda. Sistemi samokontrole (HACCP sistem) su u saglasnosti sa zahtevima dva međunarodna standarda ISO 22000/2005 i IFS / 2007, u skladu sa kojima je preduzeće sertifikovano.

Laboratorijska ispitivanja se vrše u laboratorijama akreditovanim prema ISO 17025. Proces sterilizacije (kritična tačka proizvodnje) se kontroliše u procesu proizvodnje:

• Stalno praćenje temperature, vremena i pritiska;
• Proces sterilizacije se kontroliše F-efektom i termičkim ispitivanjem u svakoj partiji.