IZJAVLJUJEM DA:

  1. Obavezujem se, bez izričitog i pismenog odobrenja, da neću kopirati, pozajmljivati ili distribuirati za komercijalnu upotrebu, menjati ili objavljivati na drugim veb lokacijama elemente sadržaja veb stranice vvv.compass-bg.com, uključujući, ali ne ograničavajući se na: dizajn sajta, objavljen slike, softverski programi, zvučne, video i animacijske datoteke, tekstovi, baze podataka, grafike, crteži, skice, trgovinski koncepti itd., kao i način na koji su raspoređeni na pomenutoj lokaciji.
  2. Znam da je Compass EOOD vlasnik svih prava intelektualnog vlasništva (autorska prava, zaštitni znak, patent itd.) Koja nastaju u vezi sa gore opisanim elementima, objavljenim na veb lokaciji vvv. compass-bg.com.
  3. Znam da tokom neovlašćenog kopiranja, pozajmljivanja ili distribucije za komercijalnu upotrebu, modifikacije ili objavljivanja na drugim veb lokacijama elemenata sadržaja na veb lokaciji vvv.compass-bg.com, Compass EOOD ima pravo da preduzme mere protiv mene na sudu za naknadu štete i da me privede pravdi, uključujući i krivičnu.