Istorija kompanije

Istorija "Compass"-a

"Compass" je bugarska kompanija specijalizovana za proizvodnju mesa, proizvoda od mesa, povrća, ribe i proizvoda bez mesa. Priča je započela 1996. godine, kada je kompanija pokrenula malu proizvodnju. Misija koju je "Compass" od početka postavio sebi je ponuditi samo visokokvalitetne prehrambene proizvode koji poboljšavaju kvalitet života ljudi. A njegovo ime je dato sa jasnom svrhom da njegovi proizvodi budu "kompas", da pokažu pravi smer na tržištu na kojem se kompanija odlučila pozicionirati.

Proizvodnja i odgovornost

Proizvodni pogon "Compass" nalazi se u malom živopisnom selu Komarevo u severozapadnom regionu Bugarske. Proizvodnja kompanije se odvija u sopstvenoj proizvodnoj bazi, uz stalnu kontrolu. Kao kompanija koja je svesna odgovornosti prema svojim kupcima, "Compass" proizvodi kvalitetnu hranu. U skladu sa zahtevima Evropske unije, u prostorijama kompanije se postavljaju stroge mere kontrole u svakoj fazi proizvodnje. Kompanija koristi i primenjuje savremene evropske standarde.

Tim

"Compass"-a zapošljava odane radnike sa višegodišnjim iskustvom, objedinjene idejom pravljenja hrane bez kompromisa kada je u pitanju kvalitet. Kompanija teži ka tome da ispuni očekivanja i zadovolji potrebe svojih klijenata. U cilju napredovanja, "Compass" se takođe oslanja na efikasno korišćenje resursa, visokokvalitetne sirovine, posvećen timski rad i lojalnost svojim partnerima. 

Zanimljive činjenice iz anketiranja su da